U heeft waarschijnlijk al begrepen dat ik Tolk Nederlandse Gebarentaal ben. Mensen noemen het vaak ook wel doventolk, maar persoonlijk geef ik toch de voorkeur aan de officiële benaming.

Het is namelijk niet zo dat alleen doven en/of slechthorenden gebruik (kunnen) maken van mijn tolkdiensten. Ook voor horenden kan een tolk NGT handig zijn bij communicatie met gebarentaalgebruikers. Je wilt niet alleen de andere persoon verstaan, maar ook jezelf verstaanbaar maken, toch?

Daarom vertaal ik, waar nodig, in twee richtingen: van gesproken Nederlands naar NGT (of NmG) en andersom. Daarnaast houd ik bij het vertalen rekening met eventuele sociale en culturele verschillen tussen beide partijen, zodat zij optimaal met elkaar kunnen communiceren.

U kunt mij aanvragen voor verschillende situaties. Heeft u (recht op) tolkuren, dan worden mijn diensten vergoed door het UWV (bij opdrachten in het onderwijs en op het werk), of door Menzis (bij opdrachten in de privésfeer). Heeft u geen (recht op) tolkuren, dan kunt u mij natuurlijk gewoon op eigen kosten aanvragen.

Voor aanvragen en/of meer informatie over tarieven kunt u contact met mij opnemen.

Ik werk volgens de vastgestelde beroepscode en leveringsvoorwaarden voor tolken Gebarentaal.